postheadericon Онлайн преводач

online_prvОнлайн преводач – същност

Онлайн преводачът е полезно средство за милиони хора, които не умеят да преведат дадена дума или текст. Той е програмиран с идеята да декодира смисъла на изходния текст в неговата цялост. Преводачът трябва да тълкува и анализира всички характеристики на текста, процес, който  изисква по-задълбочено познаване на граматиката, семантика, синтаксис и идиоми на езика. В това се състои трудността на програмата, да се програмира така, че да може всеки един текст да бъде преведен със смисъл близък до желаното от човека.

Общо предназначение на онлайн преводача

Този онлайн базиран инструмент спомага при преводи на думи и текстове на над 30 езика. Това, което се отваря пред вас са две полета – входящо и изходно. Във входящото поле се въвежда текста, който желаете да бъде преведен, а в изходящото получавате крайния продукт под формата на преведен текст. При превеждане на по-голям текст в много от случаите се губи смисъла и не бива текстът да се копира изцяло. Онлайн преводачът все още няма тази опция да обхваща цялостния смисъл на задаване. Той свързва текста по начин, който смислово го доближава до оригинала. Онлайн преводачите са базирани на основните езикови правила, тяхното предназначение е да превеждат думите в конкретния целеви език посочен в опциите. Крайният резултат е най-важен, защото преводачът за цел не да направи професионален превод, а да преведе текста до степен, която позволява на човека да разбере основния замисъл. Онлайн преводачите се различават по няколко фактора:

  • Брой езици – в непрофесионални платформи са зададени малък брой езици, докато по-големи такива разполагат с по над 20 възможни езика за превод. Връзката винаги е двустранна;
  • Опция за произношение – не всички онлайн преводачи имат опция за прослушване произношението на думите. Някои от тях служат строго конкретно за превод, без допълнения;
  • Опция разпознаване на езика – професионалните софтуери за преводачи разпознават всеки един текст, който бива поставен във входящото поле за превод. Тоест дори да не знаете езика, който поставяте, то преводача автоматично ще ви покаже какво е наименованието на езика.
Pin It

Leave a Reply

Архив