postheadericon Затягат контрола върху детските играчки

Izkustveni-Detski-IgrachkiМинистерският съвет прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, които отразяват промените в европейското законодателство.

Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията. Тези веществата не могат да бъдат употребявани в играчки, части от играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчки, освен ако са в концентрации, равни на или по-малки от съответните равнища на концентрация, определени в законодателството на ЕС; недостъпни за детето, или разрешени с решение на Европейската комисия.

Новината продължава тук

Pin It

Leave a Reply

Архив